Παιδί και Διαδίκτυο, Ευκαιρίες, Προκλήσεις, Κίνδυνοι

Ο τηλεοπτικός σταθμός Nickelodeon ξεκίνησε την διοργάνωση μιας σειράς ενημερωτικών δράσεων και εκδηλώσεων για γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά με στόχο την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των πλέον αρμοδίων φορέων από την πλευρά της πολιτείας και του επιστημονικού κόσμου,  όπου συζητήθηκαν ανοιχτά και ελεύθερα  ανησυχίες και προβλήματα που απασχολούν τα παιδιά,  τους γονείς  και τους εκπαιδευτικούς, οι αιτίες αλλά και οι  λύσεις τους με στόχο την  πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση  αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση τους.


Ημερίδα με θέμα : «Παιδί και Διαδίκτυο, Ευκαιρίες, Προκλήσεις, Κίνδυνοι»:

PAN_0009

Την Τετάρτη 2 Ιουλίου διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα ενημέρωσης από το Nickelodeon με θέμα «Παιδί και Διαδίκτυο. Ευκαιρίες, Προκλήσεις, Κίνδυνοι» στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων και εκδηλώσεων με τίτλο “nick in action” που αποφάσισε να διοργανώσει ο τηλεοπτικός σταθμός για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από 200 άτομα τα οποία συμμετείχαν ενεργά και με μεγάλο ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών δείχνοντας την ανάγκη που υπάρχει για ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται για το παιδί και το διαδίκτυο.

Η έναρξη της ημερίδας έγινε από την κυρία Μαργαρίτα Σιδερίδου Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ και την κυρία Νατάσα Λεσίωτη Διευθύντρια Προγράμματος οι οποίες επισήμαναν πως το Nickelodeon υιοθετεί μια υπεύθυνη στάση έναντι του σοβαρού αυτού θέματος και επιχειρεί κατά τη διάρκεια της ημερίδας να προκαλέσει ένα εποικοδομητικό δημόσιο διάλογο. Στόχος είναι η πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών για την ορθή χρήση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη μια μεριά αλλά και για το πρόβλημα από την λανθασμένη χρήση, τις αιτίες αλλά και τις λύσεις του.

2-224x300Πρώτη ομιλήτρια ήταν η Άρτεμις Τσίτσικα (Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής ,Επιστημονική Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α.Κυριακού) η οποία ανάμεσα σε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την ψυχοσύνθεση των παιδιών και την σχέση τους με την οικογένεια Επίσης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας EU-NET ADB ( Πρόγραμμα Safer Internet) η οποία διεξήχθει σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες- Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Ισλανδία, Ολλανδία, Ρουμανία – (Αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων από κάθε χώρα – έως 2000 ερωτηματολόγια / χώρα (τελικό δείγμα 13,300 ερωτηματολόγια, ηλικία: έφηβοι 14-17 ετών , συλλογή στοιχείων: Οκτώβριος 2011 – Μάιος 2012

Σύμφωνα με την έρευνα:

 • 21.9% του συνολικού δείγματος αναφέρει κάποια εμπειρία διαδικτυακού εκφοβισμού
 • 53.5% από αυτούς, δηλώνουν ότι αυτό τους έβλαψε με κάποιον τρόπο (11.2% του συνολικού δείγματος) Η τάση αυτή αφορά κυρίως τα κορίτσια
 • Η Ρουμανία και η Ελλάδα εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού, ενώ η Ισλανδία και η Ισπανία τα χαμηλότερα
 • Μεγάλος αριθμός εφήβων μπορεί να εκτεθούν σε διαδικτυακό κίνδυνο,ωστόσο ένα πολύ μικρότερο ποσοστό βλάπτεται από αυτή την έκθεση
 • 58.8% του συνολικού δείγματος έχει εκτεθεί σε σεξουαλικό περιεχόμενο
 • 32.8% από αυτούς, δηλώνουν ότι αυτή η εμπειρία ήταν τραυματική (18.4% του συνολικού δείγματος)Η τάση αυτή αφορά περισσότερο τα αγόρια
 • 20% των εφήβων αναφέρουν χρήση πορνογραφικού υλικού
 • 39.4% των εφήβων αναφέρουν ενασχόληση τουλάχιστον 2 ώρες ημερησίως
 • Περισσότεροι από 500 διαδικτυακοί φίλοι συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη ΣΕΔ

Πολλές από τις συμπεριφορές των σημερινών εφήβων είναι παρόμοιες με εκείνες των προηγούμενων γενεών Οι έφηβοι έχουν την ανάγκη να συναθροίζονται, να δημιουργούν παρέες και «κλίκες». Τα κοινωνικά δίκτυα συγκρίνονται με τα «στέκια» των προηγούμενων γενεών. Η παρατεταμένη χρήση Η/Υ έχει επιπτώσεις στις κοινωνικές δεξιότητες Εάν χαθεί η προσωπική επαφή, υπάρχει το ενδεχόμενο να λείψει η εμπειρία στην ερμηνεία της ανθρώπινης επικοινωνίας, της γλώσσας του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου κ.λπ.

 • Άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν να έχουν     
 • Δυσκολία στην προσαρμογή τους στο φυσικό κόσμο και την υπεράσπιση της ταυτότητάς τους
 • Είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ενασχόλησης με το διαδίκτυο και τις διαδικτυακές επαφές και της προσωπικής επαφής με τους συνανθρώπους μας
 • 61.8% του συνολικού δείγματος ασχολούνται με  διαδικτυακά παιχνίδια
 • Οι έφηβοι που παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια έχουν διπλάσια πιθανότητα ανάπτυξης ΔΔΣ
 • Η ενασχόληση με διαδικτυακά παιχνίδια περισσότερο από 2,6 ώρες ημερησίως, έχει συσχετιστεί με ΣΕΔ* (p<0.001)  Η τάση αυτή αφορά περισσότερο τα αγόρια
 • 5.9% του συνολικού δείγματος ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο (τζόγο), ενώ 10.6% «τζογάρουν» στο φυσικό κόσμο
 • Η Ρουμανία και η Ελλάδα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά τζόγου στο διαδίκτυο και στον πραγματικό κόσμο
 • Οι έφηβοι που ασχολούνται με τον διαδικτυακό τζόγο έχουν τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης συμπεριφορών εξάρτησης

* Συμπεριφορά Εξάρτησης από το Διαδίκτυο (ΣΕΔ)

Συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από απώλεια ελέγχου σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και μπορεί προοδευτικά να οδηγήσει σε έκπτωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και απομόνωση, καθώς και παραμέληση σχολικών και άλλων δραστηριοτήτων ή/και της υγείας, προσωπικής φροντίδας και υγιεινής.

 • 1.2% του συνολικού δείγματος εμφανίζει ΣΕΔ, ενώ 12.7% οριακή συμπεριφορά εξάρτησης
 • Η Ισπανία, η Ρουμανία και η Πολωνία εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ενώ η Γερμανία και η Ισλανδία τα χαμηλότερα
 • Τα αγόρια, οι έφηβοι μεγαλύτερης ηλικίας και οι έφηβοι με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ΣΕΔ
 • Παρατηρούνται ψυχοκοινωνικές δυσκολίες σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στην ομάδα των εφήβων με ΣΕΔ

4

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Γεώργιος Γέρμανος (Υπαστυνόμος Α Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας) ο οποίος αναφέρθηκε σε οδηγίες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο για γονείς και παιδιά.

5

Στη συνέχεια η Στέλλα Χρηστίδη (Ψυχίατρος Επιμελήτρια Β” Ψ.Ν.Α. Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου Μονάδα Απεξάρτησης 18 “Ανω, Ψ.Ν.Α ) ανέφερε μεταξύ άλλων «Σήμερα όλοι οι έφηβοι κάνουν χρήση του διαδικτύου την οποία συνεχίζουν και στην ενήλικη ζωή. Το διαδίκτυο προσφέρει στους νέους, ευκαιρίες και δυνατότητες εκπαίδευσης, μόρφωσης, εργασιακής αποκατάστασης αλλά από την άλλη εγκυμονεί και κινδύνους. Πολλοί έφηβοι όταν ενηλικιώνονται, υπό την πίεση μιας σειράς ατομικών, οικογενειακών, κοινωνικών παραγόντων βρίσκουν καταφύγιο στο διαδίκτυο ως έναν τρόπο διαφυγής από την πραγματικότητα. Πίσω από την κατάχρηση του διαδικτύου κρύβεται η μοναξιά, η απομόνωση, ο κάθε είδους εκφοβισμός, η κατάθλιψη και το άγχος, η έλλειψη επικοινωνίας και οι χαοτικές σχέσεις στην οικογένεια, η ανεργία και η κοινωνική κρίση, η ανάγκη για διάλογο και ελευθερία. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους νέους να κατανοήσουν ότι η πραγματική ζωή δεν είναι μέσα στον υπολογιστή, αλλά έξω από αυτόν. Το διαδίκτυο μας βοηθά να την κάνουμε ευκολότερη και πιο δημιουργική αλλά σίγουρα δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να την αντικαταστήσει».

Η Μαρία Άννα Γαιτάνη (Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, MSc ,Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης ,Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) ενημέρωσε το κοινό για το πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: μάθηση, ψυχαγωγία, ασφάλεια» που διοργανώνει το Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης τις τελευταίες τρεις σχολικές χρονιές (http://workshops.minedu.gov.gr/).

Σειρά στο βήμα πήραν οι κυρίες Βαλέρια Τσάμη  (Γενική Διευθύντρια, FOCUS BARI) και Άννα Καραδημητρίου (Γενική Διευθύντρια Καταναλωτικών Ερευνών, FOCUS BARI)  οι οποίες   στην ομιλία τους με τίτλο « Οι αρχιτέκτονες του αύριο και η σχέση τους μετα ΕΑ μέσα παρουσίασαν τα αποτελέσματατης έρευνας που διεξήχθη τον Μάιο του 2014  σχετικά με τις συμπεριφορές των παιδιών, των έφηβων και των γονιών με τα τα νέα μέσα.

6

Επόμενος ομιλητής ήταν ο  Τάσος Φλάμπουρας (Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Aventurine της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής videogames στην Ελλάδα) ο οποίος  σημείωσε μεταξύ άλλων  στην ομιλία του  ότι δεν πρέπει οι γονείς να φοβούνται και να «δαιμονοποιούν» το διαδίκτυο, αλλά να προσπαθούν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να κατανοούν τα θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν τα παιδιά τους. Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο σύμφωνα με τον κύριο Φλάμπουρα  είναι το μέλλον και τα παιδιά ανήκουν σε αυτό.

Στη συνέχεια η Μαρία Βρανοπούλου (Εκπαιδευτικός στο Κολλέγιο Αθηνών, εξειδικευμένη από το Harvard University στην εκπαιδευτική τεχνολογία)  παρουσίασε το σύγχρονο ψηφιακό σχολείο, τις προκλήσεις τους κινδύνους και τις ευκαιρίες , το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και το διαδίκτυο  για να διευκολυνθεί και να γίνει πιο ελκυστική για τους μαθητές η εκπαίδευση.   Ευχάριστη έκπληξη για όλους ήταν η συμμετοχή επτά παιδιών και έφηβων που από το βήμα του ομιλητή μίλησαν και εντυπωσίασαν το κοινό με τις εύστοχες και συμπυκνωμένες τοποθετήσεις τους. Τα παιδιά ζήτησαν από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση στις ανάγκες που προκαλεί η εποχή τους και ζήτησαν  από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να είναι δίπλα τους να τους αγαπούν και να τους στηρίζουν «η προστασία της οικογένειας και των εκπαιδευτικών» να επικεντρωθεί στην  ενθάρρυνση  των δεξιοτήτων τους .