ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ…

  • Χρήση διαδικτύου > 10 ώρες/εβδομάδα μπορεί να οδηγήσει σε ΥΠΕΡΒΟΛΗ
  • Η υπερβολική απασχόληση στο διαδίκτυο ή/και σε ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως:

-Μείωση της σχολικής επίδοσης, κενά στα μαθήματα, πολλές απουσίες
-Παραμέληση της υγείας και της φυσικής κατάστασης
-Περιορισμός των δραστηριοτήτων, διακοπή αγαπημένων χόμπι
-Δυσκολία στη σχέση με την οικογένεια σου και τους φίλους σου
-Πονοκέφαλοι, κούραση ματιών, σπασμοί (σπάνια)

  • Παιδιά με «εθισμό» ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με το διαδίκτυο και μπορεί:

-Να γίνουν βιάιοι με τους γονείς και τους φίλους τους
-Να μένουν χωρίς ύπνο, νερό ή φαγητό
-Να διακόψουν το σχολείο τους
-Να απομονώνονται και να μελαγχολούν
-Να μη μπορούν να περιορίσουν τη χρήση αν και γνωρίζουν το πρόβλημα που τους δημιουργεί
-Να μη συνειδητοποιούν την κατάσταση ώστε να αναζητήσουν βοήθεια