ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΚΕΨΗ ΟΠΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Μην εμπιστεύεσαι πρόσωπα που δεν γνωρίζεις.

Καλό είναι οι φίλοι σου στο διαδίκτυο να είναι οι πραγματικοί σου φίλοι.

Μην αποκαλύπτεις προσωπικά σου στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email).

Mην συναντάς ανθρώπους που δεν γνωρίζεις ακόμα και αν νομίζεις ότι τους ξέρεις καλά στο διαδίκτυο.

Μην ανεβάζεις φωτογραφίες από τις οποίες μπορεί να καταλάβει κάποιος που μένεις, ποιο είναι το σχολείο σου ή που συχνάζεις.

Ρύθμισε το απόρρητο του προφίλ σου στο facebook.