ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Υπάρχουν ιστοσελίδες που περιέχουν παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο ή ακατάλληλο για ανηλίκους. 

Όταν αναζητούμε μια πληροφορία στο διαδίκτυο:

  • Ελέγχουμε την αξιοπιστία του site.
  • Την ιδιότητα του συγγραφέα.
  • Τις βιβλιογραφικές αναφορές.
  • Τη διασταυρώνουμε με άλλες έγκυρες πηγές (πχ βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, καθηγητές κ.α.)