ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ενασχόληση σου με του ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο μπορούν να προσφέρουν πολλές δυνατότητες μάθησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.  Το διαδίκτυο αναμφισβήτητα διευκολύνει τη ζωή μας, καταργώντας τα «φυσικά» εμπόδια και επιτρέποντας μια επικοινωνία χωρίς «όρια» αλλά και χωρίς «όρους» Όπως και στη πραγματική ζωή, έτσι και στο διαδικτυακό κόσμο, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζεις.